Thursday, 21 August 2014

Opening oursĎakujem vám všetkým, ktorí prišli na KAIR Open Studios včera v noci. Vaše príspevky budú súčasťou Kaskada, ktoré budú prezentované na Biela Noc, 4 októbra.

A quick thank-you to everyone who came along to the KAIR Open Studios last night. Your contributions will appear as part of Kaskada on White Night, October 4th.